Kedi

İslam ve Kedi

handegokce
Yazar: handegokce

İslam’da insanı yaratılanların en şereflisi olarak benimseyip tüm dünyayı hatta kainatı emrine amade gören düşüncenin her daim karşısındayım. Bu düşüncemin arkasında durabilmek adına da İslam’da hayvanların ve özellikle kedilerin yeri konusunda biraz araştırma yaptım.

islam ve kedi

Kuran EN’ÂM-38’de:

Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir
der. Hatta Kuran yorumcularına göre bir hayvanın vahşi ya da işe yarar görünüp görünmemesine bakılmaksızın bir topluluk olarak düşünülmesi gerekmektedir. Yine bunu destekleyen bir diğer hadise göre: 
Tüm yaratılanlar Allah’ın bir ailesi gibidir ve O en çok ailesine en yardım edeni sever. (Buhari)
islam ve kedi

Bir hayvana ve yaşam hakkına saygı duyulması için dini gerekçeler ve kurallar arayan insanları düşünmek bile midemi bulandırıyor ama madem ki çoğu insan vicdan ve sağduyu yerine Tanrı’dan bir emir ve ya söz bekliyor, ben de bulduklarımı derlemeye devam edeceğim. Hayvanların yaşadığımız şehirler ve alanlarda kendilerini besleyemeyecek duruma gelmeleri ve bize muhtaç olmaları onların zihinsel yetilerden de yoksun oldukları anlamına gelmiyor. Tanrı’nın bir arıya verdiği bir emirden yola çıkarak hayvanların içgüdü ve sezgiden daha üstün fiziksel bir anlağa vakıf oldukları düşünülebilir:

NAHL-68: Rabbin, balarısına şöyle vahyetti: “Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da…”

17/İSRÂ-44: Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hic bir sey yoktur; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız.

İslam’da Kedi

Kış mevsiminin en çetin geçtiği dönemde sokak kedileri için mama poşetleri hazırlamıştık. Sokak köşelerine bırakarak kışı rahat atlatmalarına yardımcı olmak istedik eşimle. Komşumuz bu konuda ondan yardım istemememize rağmen bu duruma dahil olup onlar yemek bulabilirler diyerek eleştirmişti. İnsanların doğal kaynakları böylesine sömürüp kendini yeryüzünün hakimi olarak görmesine hiç katlanamıyorum.

islamde kedi

NÂZİÂT-31: Suyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmistir.

NÂZİÂT-33: Sizin ve en’amınızın (hayvanlar) yararlanması için.

Bir diğer konu ise bu ayetin tamamen yanlış anlaşılıp hayvanın rızkının Allah tarafından verileceğinin düşünülmesi . Sanki gökten ilahi bir el uzanıp bahçedeki kedinin önüne bir paket Whiskas bırakacak. Buna bir diğer örnek de Thamud halkının bir deveyi beslemeyip ölüme terketmesinin sonucu tüm kavmin yok edilmesi(Kuran 7:73, 11:64, 26:155,156)islam ve kedi

Tarihte Kedi

Hem Tanrı gibi tapıldılar hem şeytan diye zulmedildiler…

Bugün birçok Avrupa kentinde ve modern ülkede kedilere verilen değerin bu aşamaya gelmesi uzun zaman almıştır. Veba(black death ) döneminde cadı diye katledilen binlerce kedinin ardından İslam ülkelerinde de durum tam tersine dönmüş gibi görünüyor. Bugün pislik torbası olarak görülen kediler , İslam’ın unutulmuş zamanlarında saygı görüp seviliyorlardı.islam ve kedi

Chittock’un Cats of Cairo kitabına göre 1800’lerde Kahire şehri tam bir kedi cennetiydi. 13. yy’da Memluk Sultanı Baybars kedilere Kahire kedilerinin toplanabilecekleri ve halkın da yiyecek getirdiği bir Kedi Bahçesi bağışlamıştı.

Yine aynı kitapta dilbilimci Ibn Babashad’ın ünlü hayat hikayesi de yer almaktadır. Hikayeye göre Babashad arkadaşlarıyla bir caminin çatısında yemek yedikleri bir gün yanlarına bir kedi gelir. Kediye biraz et verirler. Kedi yiyeceği ağzına alıp götürür ve bir süre sonra geri döner. Onlar da biraz daha yemek verirler. Kedi yiyeceği götürüp tekrar gelmeye uzun süre devam eder. Bir kedinin bu kadar yemek yiyemeceğinden şüphelenip onu takip ederler.Kedi bir duvarı aşıp boş bir alana gider ve orada taşıdığı yiyeceği kör bir kediye götürür.İbn Babashad bu durumdan öyle etkilenir ki “Allah bu dilsiz hayvanı bile aç bırakmazken beni nasıl aç bırakır?” diyerek tüm malını satar ve yolsulluk içinde Tanrı’ya itimat ederek yaşamına devam eder.

ScreenClip

Bunun gibi yüzlerce mistik kedi hikayesi var. Şeyh Eşref’in okulda öğretmenlere yardım eden Medrese kedileri,kendini dervişlerin hizmetine adayan “Sufi” kedileri, bir kedinin hayatını kurtardığı için rüyasında tüm günahlarının affedildiğini gören Iraklı Sufi Shibli ‘nin hikayesi bunlardan birkaçı. Ancak bu hikayelerdeki Sufiler bugünkü ‘sofu’lardan çok farklılardı elbette. Onlar aynı zamanda doktor, matematikçi,öğretmen ve bilimadamıydılar. Hatta o zamanlarda bugünlerde yeni yeni keşfedilen kedi mırıltısının iyileştirici gücü İslam hastanelerinde kullanılmaktaydı. Kedi mırıltısı Sufilerin ritmik nağmeleri olan ‘zikir’e benzetilmekteydi. Modern bilimin de bugün aktardığı gibi kemiklerin iyileşmesi ve büyümesinde en iyi frekansın kedi mırıltısında da bulunması mucizevi bir gerçek.islam ve kedi

Kedi sevgisi efsanelerde ve batıl inançlarda da yer almaktadır. Safevi Şahı İsmail’in mucizevi bir kedisi olduğu ve kedisindeki ruha danışıp bir çok mucize yarattığı söylenirdi. ‘Karina’ diye adlandırılan iyi ruhun geceleri kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarda vücut bulduğuna inanılır, kedileri karanlıktan sonra dövmeye eğitimli insanlar dahil kimse cesaret edemezdi.

islam ve kedi

Evet, inanması güç ama bir zamanlar İslam alimleri de bilime oldukça önem verirlermiş. ‘ Kitab Al-Hayawan’ adlı eserin Darwin ve Lamarck üzerinde etkisi olduğu söylenir.(Mehmet Bayraktar) Prof. Dr. R. Kruk’un ‘ Kedi Haritası’ nın da bu kitaptan referanslar yaptığı bilinmektedir.

islam ve kedi

Muhammed ve Kediler

İslam dünyasında en çok örnek alınan ve sevilen kişi Hz. Muhammed ‘dir ve O’nun değer verdiği şeyler de müslümanlar tarafından sevilir ve saygı gösterilir. O ve O’nun sünnetine önem veren insanlar kedilerin varlığından hoşlanırlardı. Muhammed kedileri çok sever ve bir aile üyesi gibi davranırdı onlara. Müezza adlı kedisi hakkında bir çok hikaye anlatılagelmiştir. Bunlarda birinde, Muhammed ezan okunduğunu duyar ve namaza gitmek için kalkacakken kedisi Müezza’nın giysisinin eteğinde uyuduğunu görür. Muhammed kediyi uyandırmak yerine kıyafetini keser. Döndüğünde Müezza uyanmıştır ve gelip Muhammed’in önünde eğilir, O da Müezza’yı üç kez okşar. Rivayete göre vaazlarında da Müezza kucağında otururdu.

Bir diğer hikayeye göre de Kedilerin Babası lakaplı Ebu Hureyre’nin kedisi Hz. Muhammed’i ölümcül bir yılandan kurtarır. Buna karşılık Peygamber kedinin alnına dokunur ve sırtını okşar. Kedilerin alnındaki dört çizgi ve sırtüstü yere düşmemeleri bu olaya bağlanır.(A. Schimmel)kedi ve islam

Peygamberle ilgili bir diğer hikaye bugünün Müslümanlarını eminim çok şaşırtacaktır.  Muhammed kedisinin içtiği kaptan abdest alınca bunu gören sahabelerden biri buna çok şaşırır ve suyu değiştirebileceğini söyler. Ancak Peygamber buna gerek olmadığını, kedilerin çok temiz hayvanlar olduğunu söyler. Ayrıca Buhari’nin aktardığı bir hadise göre Muhammed, kedisini bir odaya kapatıp aç bırakan bir kadına sonunun cehennem ve işkence olduğunu söylemiştir.

Hz. Muhammed’in hayvan sevgisi sadece kedilerle sınırlı değildi. O’nun kendi kıyafetiyle atının yüzünü kuruladığı rivayet edilir. Müslümanlar eziyet edilen hayvanın Tanrı’nın huzurunda buna şahitlik edeceğini düşünürlerdi. Ekilen dikilen şeylerden bir hayvanın nasiplenmesi sevap olarak görülür, atına iyi davranmanın yoksulluğa karşı koruyacağına ve öldürülen kuşun bile Tanrı’ya ‘bu zat beni hiçbir neden yokken öldürdü’ diye yakardığına inanılırdı.

islam ve kedi

Arap dünyasının yaşamı biz Türkleri İslam ile bağlar ancak bizim doğa ve hayvan sevgimizde Araplara dikte edildiği gibi örneklere gerek yoktu!

islam ve kedi

Özgür bırakılmak için kuş satın alan, fırıncılara ve kasaplara hayvanları beslemeleri için para veren hayırseverler olduğu gibi onları beslemeyip çok çalıştırılanlara da ceza veren polislerin olduğu bir ülkeydi eskiden bu topraklar. Kuşların camilerde özgürce uçtuğu ve cami önlerindeki taşlarda bile kuş sulukları koyan insanların evlatları şimdi o boşlukları bile çimento ile doldurmakta!islam ve kedi

Cennet,hak değil lütuf işidir;aksi takdirde köpeğiniz sizden önce cennete giderdi. Mark Twain

sources:animalsinislam , muslimheritage , animalcare

Yazar Hakkında

handegokce

handegokce

Yorum Yaz